Υπόδειγμα

Κείμενο copied/pasted από Wikipedia[1]

220px-Ward_Cunningham_-_Commons-1.jpg

Wiki (προφέρεται γουίκι) είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Σε ένα wiki, διάφορα άτομα μπορούν να γράφουν μαζί (όχι ταυτοχρόνως). Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. Αν ένα άτομο κάνει κάποιο λάθος, το επόμενο μπορεί να το διορθώσει. Μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι νέο στην σελίδα, πράγμα που επιτρέπει την συνεχή βελτίωση και ενημέρωση. Επίσης στα wiki μπορεί να γίνεται συζήτηση. Σε ορισμένα wiki όπως η Βικιπαίδεια, μάλλον το διασημότερο wiki, υπάρχουν οι σελίδες συζήτησης γι' αυτό, αλλά σε άλλα wiki, συζήτηση μπορεί να γίνεται σε όλες τις σελίδες.
Ο σκοπός και οι κανόνες είναι διαφορετικοί σε διάφορα wiki. Για παράδειγμα σκοπός της Βικιπαίδειας είναι να γραφούν λήμματα που σχηματίζουν μια εγκυκλοπαίδεια. Ο σκοπός δημιουργεί και κανόνες συμπεριφοράς π.χ. στην Βικιπαίδεια δεν γίνεται γενική συζήτηση αφού δεν βοηθά στην συγγραφή λημμάτων. Τα περισσότερα wikis επιτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Έτσι όλοι έχουν το δικαίωμα να συμβάλουν στη συγγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς να υποβληθούν σε διαδικασία εγγραφής/σύνδεσης όπως συνήθως επιβάλλεται σε σελίδες συζητήσεων π.χ. στα περισσότερα forum. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών των wiki σελίδων.

Explore features[2]

PROFESSIONAL WIKI TECHNOLOGY

We are providing professional, high quality sites just for everyone. Wikidot is a tool to create a website without knowing HTML, PHP, JavaScript etc. With Wikidot you can create your personal site, your company's website as well as big portals and huge community forums with thousands of users.

SAFETY

We do live database replication to a backup server and we synchronize file uploads live too. Our primary servers use top-quality hardware, redundant disk drives (RAID 1), redundant power supplies units and power lines, redundant internet connections… We are using secure access, so your private data is safe. We are doing our best to keep Wikidot.com accessible and reliable and to keep your data safe and consistent! And it looks that we are pretty good at it.

HOSTING

We're hosting your sites on our servers. Our solution is very secure and you don't have to worry about data loss. We are not limiting your site. You will have no bandwidth or transfer limits. You can have millions of visitors per day, I doesn't bother. We would be even very happy if your site will become so popular.

STORAGE

We give you free space for your storage. For free, you can create 5 sites with 300MB of storage for each. If it is not enough, you can always make an upgrade and have as much storage as you need.

UNLIMITED NUMBER OF PAGES

When you create a site, you can have unlimited number of pages on it, including forum, blogs etc. It does not count to storage.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License