Ορισμοί

Τα ποδήλατα τουρισμού και μακρινών αποστάσεων είναι εκείνα τα ποδήλατα τα οποία είναι εξιδικευμένα για αυθημερόν διαδρομές και για ποδηλατική διάσχιση ηπείρων/μακρινών αποστάσεων.Αποτελούνται κατά βάση από τα ίδια υλικά, παρ όλα αυτα διαφέρουν στον σχεδιασμό τους εξυπηρετώντας έτσι τις ποικίλες ανάγκες των αναβατών τους.

800px-Loaded_touring_bicycle.JPG

[1]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License