Η Ομάδα μας

Είμαστε η ομάδα του ΓΕΛ Καστριτσίου που έχει αναλάβει την ερευνητική εργασία "Η ζωή μας ποδήλατο" το σχολικό έτος 2012-2013.

Είμαστε 21 μαθητές της Β' Λυκείου

Δείτε το site του σχολείου μας http://lyk-kastr.ach.sch.gr

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License